top of page

Grŵp Deddf

Amdanom Ni

Grŵp partneriaeth rhwng swyddogion Cymraeg De-ddwyrain Cymru yw Grŵp Deddf.  Fe'i ffurfiwyd yn wreiddiol ar ddiwedd y 1990au fel Grŵp Cymraeg y Gwent Fwyaf rhwng y 5 awdurdod lleol yn yr ardal, ac mae wedi tyfu ac ehangu dros amser i gynnwys partneriaid awdurdodau lleol eraill a'r Mentrau Iaith o fewn Prifddinas-ranbarth Caerdydd, ac yn aml yn trefnu cynadleddau rhanbarthol a rhannu arferion gorau gyda chydweithwyr o'r gwasanaethau iechyd, yr heddlu a'r gwasanaethau tân ac achub.

 

Y Pencampwr Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg Rhanbarthol De-Ddwyrain Cymru yw prosiect mwyaf uchelgeisiol y grŵp hyd yma ac ni ellid fod wedi'i gyflawni heb gefnogaeth Llywodraeth Cymru. Gallwch ddarllen am y rôl honno a'r prosiectau cysylltiedig yma.

 

Y prif bartneriaid ar hyn o bryd yw:

bottom of page