top of page

Grŵp Deddf

Croeso i wefan Grŵp Deddf, partneriaeth rhwng Swyddogion Iaith

Awdurdodau lleol a Mentrau Iaith De-ddwyrain Cymru, ynghyd a Llywodraeth Cymru.

 

Welcome to Grŵp Deddf’s website, a partnership between the Local Authority Welsh Language Officers and the Mentrau Iaith in South East Wales, alongside Welsh Government.

bottom of page